Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Tisdag 6 December 2016


Bredbandsutbyggnad i Hofors


Vi har nu påbörjat vidareutbyggnaden av fiber i Robertsholm.

Under sommaren kommer vi nu att arbeta i området från Nedre Robertsholm upp till Tolvens stugby.


Vi hoppas nu att så många som möjligt av er skall nappa på vårt erbjudande om en fiberanslutning.

Ni som inte redan har beställt kommer att få besök av våra säljare.

Vi har två säljare i området .

Viktor 073-400434

Maxmillian 070-7570936

Om ni har praktiska frågor om er anslutning/projektet så kan ni vända er till

Håkan Brandtman 070-1678656.


Karta över redan utbyggda områden finns via denna länk.

För närmare information kontaktar ni Hofors Elverk och följande personer:

•Håkan Wängelin – 0290/77 18 19

•Christian Rickardsson – 0290/77 18 39

•Jan Hultkrantz – 0290/77 17 41
Hofors Elverk AB är ett aktiebolag, som ägs av Hofors kommunhus AB.
Hofors Kommunhus AB är ett av Hofors kommunfullmäktige helägt aktiebolag och utgör moderbolag i koncernen. Hofors Kommunhus AB bildar tillsammans med Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hoåns Kraft AB en koncern.

I fräscha lokaler på Rönningsgatan är vi 12 medarbetare, som tillsammans ser till att våra ca 6700 kunder - de flesta inom Hofors kommun - får leveranser av elenergi med hög tillgänglighet. Detta innebär att vi distribuerar den elenergi, som Ni köper av Er elleverantör, över vårt nät. Nätet underhålls och förnyas i erforderlig utsträckning av vår egen personal.

Vi äger två små vattenkraftverk och förvaltar tre stycken.
På entreprenad för Hofors kommun sköter vi också om gatubelysningen i kommunen.
Belysning efter Trafikverkets vägar sköts av en annan entreprenör.

Hela vår verksamhet finansieras av nätavgifter och intäkter från entreprenadverksamheterna.

Gällande Kundservicen, Se under fliken Kundservice

Genom att klicka på någon av rubrikerna till vänster på denna sida kan Ni få reda på mer om oss, när det kan löna sig att kontakta oss, vilka krav Ni kan ställa på oss och vice versa.

Med vänlig hälsning

Christian Rickardsson
VD Hofors Elverk AB