Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Onsdag 21 Mars 2018


Hofors Elverk AB är ett aktiebolag, som ägs av Hofors kommunhus AB.
Hofors Kommunhus AB är ett av Hofors kommunfullmäktige helägt aktiebolag och utgör moderbolag i koncernen.

Hofors Kommunhus AB bildar tillsammans med Hoforshus AB, Hofors Elverk AB samt Hoåns Kraft AB en koncern.

I våra lokaler på Rönningsgatan är vi 12 medarbetare, som tillsammans ser till att våra ca 6700 kunder - de flesta inom Hofors kommun - får leveranser av elenergi med hög tillgänglighet. Detta innebär att vi distribuerar den elenergi, som Ni köper av Er elleverantör, över vårt nät. Nätet underhålls och förnyas i erforderlig utsträckning av vår egen personal.

Vi äger två små vattenkraftverk och förvaltar tre stycken.
På entreprenad för Hofors kommun sköter vi också om gatubelysningen i kommunen.
Belysning efter Trafikverkets vägar sköts av en annan entreprenör.

Hela vår verksamhet finansieras av nätavgifter och intäkter från entreprenadverksamheterna.

Gällande Kundservicen, Se under fliken Kundservice

Genom att klicka på någon av rubrikerna till vänster på denna sida kan Ni få reda på mer om oss, när det kan löna sig att kontakta oss, vilka krav Ni kan ställa på oss och vice versa.

Med vänlig hälsning

Christian Rickardsson
VD Hofors Elverk AB