Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 24 Juni 2019

Bredbandsutbyggnad i Hofors

Hofors Elverk planerar att under 2016 bygga ut kvarvarande områden i Robersholm och delar av Edsken.

Områden där vi idag kan erbjuda bredband via fiber är enligt rödmarkeringar på kartan.

Norr om Edskevägen - Hantverkargatan.

Delar av Robertsholm.

Prästgatan - Kyrkogårdsvägen

GöskegatanHofors