Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Onsdag 21 Mars 2018

Driftsinformation

Här hittar du information om störningar som kan förekomma på elnätet. Du kan läsa om både planerade och oplanerade störningar i den högra listan.

Vi vill informera att det varit ett kortare strömavbrott på mindre än 2 minuter, cirka kl 15.20-15.22, i Torsåker.