Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Söndag 20 Maj 2018

 

DRIFTINFORMATION

Här hittar du information om störningar som kan förekomma på elnätet.

 

2018-04-05 kl 14:30

Vi har under dagen haft störningar i vårt elnät i Bodås, Nyhyttan och VästerHästbo.

Nu är felet åtgärdat och alla berörda abonnenter har fått strömmen tillbaka.