Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 27 Maj 2019

 

Dokument

Blanketter
Fyll i önskad blankett på datorn och skriv ut den - helst på dubbelsidigt papper. Skriv under blanketten, vik ihop och tejpa igen det frankerade bladet innan du postar det.

Nytt om För- och färdiganmälan

Vi kommer i fortsättningen att arbeta endast med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör blir det enkelt då det går att logga in och fylla i formuläret både via dator alternativt via en "smart" telefon. Både ni och vi slipper på detta sätt den besvärliga pappershanteringen och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget som vi använder. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Gå till foranmalan.nulänk till annan webbplats där du som installatör skapar ett konto, du får då ett mail med inloggningsuppgifter. Logga in med inloggningsuppgifterna och webbprogrammet är klart att använda. Det kommer senare även att finnas en länk på vår hemsida.

Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera användare under "Mitt konto". Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

Föranmälan.nulänk till annan webbplats är ett webbprogram som är framtaget av Mirakelbolaget och som fler nätbolag i Sverige använder sig av. Som installatör är det gratis att använda. Hofors Elverk AB ansvarar inte för detta på något sätt, men om det är något ni undrar över går det bra att ringa oss. Tel. 0290-77 18 13.