Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 27 Maj 2019

Nytt abonnemang - Elnät

När du skickat in nedanstående formulär blir Gävle Energi ditt elnätsföretag. Därefter kan du ta ställning till om du vill teckna elhandelsavtal.
Gör du inte ett aktivt val av elhandelsföretag är vi skyldiga att anvisa dig ett företag.

Om inte abonnemangsansökan har registrerats hos oss före inflyttningsdatum har du ingen el i din nya bostad. För att få elen återinkopplad kostar det dig 900 kronor.

* = Obligatoriska uppgifter

Länk till avtalsvillkoren klicka här

Personuppgifter:
Namnändring - Medflytt av elhandelsavtal kontakta ditt elhandelsbolag
Namnändring - Medflytt av elhandelsavtal kontakta ditt elhandelsbolag

Typ av anläggning: * (obligatorisk)
Typ av anläggning:Fastihetsuppgifter
Vi måste få uppgifter om lägenhetsnummer eller föregående innehavare för att kunna koppla dig till rätt abonnemangInflyttningsadress:
Inflyttningsadress:


Faktureringsadress, om annan än inflyttningsadress
Faktureringsadress, om annan än inflyttningsadress