Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Tisdag 23 Januari 2018

Nytt abonemang - Elnät

Fyll i nedanstående formulär och skicka in det till oss.
Gävle Energi blir då ditt elnätsföretag. Därefter kan du ta ställning till om du vill teckna elhandelsavtal.
Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsföretag, så är vi skyldiga att anvisa dig ett företag.

Observera att du kommer att bli utan el, om inte denna ansökan har registrerats hos oss före inflyttningsdatum. Vid återinkoppling debiteras då 900 kr.

* = Obligatoriska uppgifter

Länk till avtalsvillkoren klicka här

Personuppgifter:
Namnändring - Medflytt av elhandelsavtal kontakta ditt elhandelsbolag

Typ av anläggning: *Fastihetsuppgifter
Vi måste få uppgifter om lägenhetsnummer eller föregående innehavare för att kunna koppla dig till rätt abonnemangInflyttningsadress:
User information


Faktureringsadress, om annan än inflyttningsadress
User information