Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Fredag 20 September 2019

LÄNKAR

Här hittar du länkar till webbsidor som kan vara intressanta:

  • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Nätavdelningen inom myndigheten svarar för övervakning av nättjänstleverantörernas verksamhet.
  • Energimarknadsinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
  • Svenska kraftnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Svarar bl a för Svergies totala energibalans och för sammanställning av timvärden för de kunder som måste ha sådan mätning.
  • Energiföretagen Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Svensk Energi är en bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag (nät-, elhandels- och elproduktionsföretag).