Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Fredag 20 September 2019

 

NÄTAVGIFTER

Den fasta nätavgift du betalar beror på vilken säkring du har och vilken taxa du debiteras efter. Du hittar din taxa på första raden på din faktura.

Den fasta avgiften täcker våra anläggnings- och underhållskostnader samt kostnader för kundtjänst.

Den rörliga nätavgiften täcker bland annat nätförluster och kostnader för överliggande nät. I tabellen kan du se vad som gäller för dig.

Taxa 16L avser lägenheter i flerfamiljshus.

 

Myndighetsavgifter

Följande myndighetsavgifter faktureras en gång per år:
Elsäkerhetsverket: 6 kr/abonnent
Nätavdelningen vid Statens Energimyndighet: 3 kr/abonnent
Elberedskapsmyndigheten vid Svenska Kraftnät: 45 kr/abonnent samt moms 25%.

 

Nätavgifter Lågspänning

2019 pris på nätavgift, gäller fr o m 2019-01-01, (pdf 442kB)PDF (pdf, 441.7 kB)
2018 pris på nätavgiftPDF (pdf, 95.6 kB), (pdf 96kB)

 

Nätavgifter Högspänning/Effektabonemang

2019 pris på nätavgift, gäller fr o m 2019-01-01, (pdf 121kB)PDF (pdf, 120.9 kB)
2018 pris på nätavgiftPDF (pdf, 42.7 kB), (pdf 43kB)

 

Elavgifter
Kontakta din elleverantör för uppgift om eltaxan.