Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Söndag 18 November 2018

 

NÄTAVGIFTER SÄKRINGSABONNEMANG

Den fasta nätavgift du betalar beror på vilken säkring du har och vilken taxa (se första raden på din faktura) du debiteras efter.

Den fasta avgiften täcker våra anläggnings- och underhållskostnader samt kostnader för kundtjänst.

Den rörliga nätavgiften täcker bland annat nätförluster och kostnader för överliggande nät. I tabellen kan du se vad som gäller för dig. Taxa 16L avser lägenheter i flerfamiljshus.

Myndighetsavgifter
Följande myndighetsavgifter faktureras en gång per år.
6 kr/abonnent och år för finansiering av Elsäkerhetsverket,
3 kr/abonnent och år för finanisiering av Nätavdelningen vid Statens Energimyndighet,
45 kr/abonnent och år för finansiering av Elberedskapsmyndigheten vid Svenska Kraftnät samt moms med 25%.

Nätavgifter Lågspänning

2018 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 95.6 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2018-01-01)

2017 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 95.5 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Nätavgifter Högspänning/Effektabonemang

2018 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 42.7 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2018-01-01)

2017 års priser på nätavgifternaPDF (pdf, 42.9 kB).  (PDF-fil)  
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Elavgifter
För uppgift om eltaxan ber vi dig kontakta din elleverantör.