Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 26 Augusti 2019

 

Anslutningsavgifter 2010

 

Lågspänning

Anslutningsavgifter

Intervall

Avgift

utan moms

med moms

16-25 A

upp till 200m

21 500 Kr

26 875 Kr

16-25A

200m till 600m

53 500 Kr

66 875 Kr

16-25 A

600m till 1200m

118kr/m

147,50kr/m

 

 

 

 

Tillämpningsanvisningar
Anslutning av servis med 16-25 A servissäkring inom 1200 meter sker enligt EI:s prövningsmetod för anslutningsavgifter.

Avgiften inkluderar "förtida delning" (sådant som kan komma andra kunder till nytta). Det innebär att den först anslutna kunden inte får någon återbetalning när fler kunder ansluter sig till nätet.

Avståndet beräknas fågelvägen mellan anslutningspunkt och befintlig nätstation oavsett hur anslutningen sker.

Övriga anslutningsavgifter enligt offert.

Högspänning
Anslutningsavgiften motsvarar verklig kostnad för anläggningen.
Anslutning enligt offert.