Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Onsdag 12 December 2018

 

Nätavgifter, effektabonnemang

(exkl. moms) 2012

 N3, HögspänningN4, Lågspänning
Fast avgift10067. SEK/år7153. SEK/år
Effektavgift419. SEK/KW499. SEK/KW
   
Elöverföringsavgifter:  
Höglasttid *6,1 öre/kWh9,3 öre/kWh
Övrig tid3,6 öre/kWh5,7 öre/kWh
   
Statliga avgifter:  
Elsäkerhetsavgift500. SEK/år6. SEK/år
Nätövervakningsavgift600. SEK/år3 SEK/år
Elberedskapsavgift2477. SEK/år45 SEK/år
   
*Höglasttid: måndag - fredag kl 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december.

(Gäller from 2013-01-01)