Hofors Elverk
Helikopter

Du är här

:

Ledningsbesiktning med helikopter

För att förebygga störningar och öka driftsäkerheten på elnätet kommer besiktning från helikopter att ske inom Hofors Elverk AB:s distributionsområde. Besiktning kommer att utföras torsdagen den 26 mars, med reservation för dåligt flygväder.

glödlampa