Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Tisdag 23 Januari 2018

Våra anläggningar

Vårt ledningsnät har följande komponenter

Lågspänningsledningar (km)
Jordkabel 337,2
Friledning 79,7
Summa  416,9 km

Högspänningsledningar (km)
Jordkabel 66,8
Friledning 173,7
Summa   240,5 km

Nätstationer 254 st
Mottagningsstationer 2 st
Kabelskåp 935 st
Ledning per abonnent 98 m

Vi har två vattenkraftstationer

Bergs övre kraftstations data:
Fallhöjd 4,6 m
Drivvattenföring 3,3 m³/s
Normalproduktion 455 MWh/år
Installerad effekt 125 kW

Bergs nedre kraftstations data:
Fallhöjd 6,8 m
Drivvattenföring 4,6 m³/s
Normalproduktion 767 MWh/år
Installerad effekt 250 kW

Bergs Kraftstation