Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Måndag 22 April 2019

 

Våra anläggningar

Vårt ledningsnät har följande komponenter:

Lågspänningsledningar (km)
Jordkabel 337,2
Friledning 79,7

Summa  416,9 km

Högspänningsledningar (km)
Jordkabel 66,8
Friledning 173,7

Summa   240,5 km

Nätstationer 254 st
Mottagningsstationer 2 st
Kabelskåp 935 st

Ledning per abonnent 98 m

 

Vi har två vattenkraftstationer:

Bergs övre kraftstations data:
Fallhöjd 4,6 m
Drivvattenföring 3,3 m³/s
Normalproduktion 455 MWh/år
Installerad effekt 125 kW

Bergs nedre kraftstations data:
Fallhöjd 6,8 m
Drivvattenföring 4,6 m³/s
Normalproduktion 767 MWh/år
Installerad effekt 250 kW

Bergs Kraftstation