Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Onsdag 21 Mars 2018

Övervakningsplan

Alla elnätsföretag är skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elhandelsmarknaden.

Hofors Elverk AB har ansvar för att övervakningsplanen efterlevs i det egna bolaget och koncernen.  Av övervakningsplanen framgår att vi skall identifiera eventuella diskriminerande beteenden gentemot övriga aktörer samt informera och utveckla våra medarbetare i dessa frågor. 

En årlig rapport om de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen ska skickas till Energimarknadsinspektionen samt offentliggöras.

Rapport för 2016

Ladda hemPDF (pdf, 97.2 kB)