Hofors Elverk AB
Hofors Elverk AB
Box 153
813 23 HOFORS
Besöksadress: Rönningsgatan 9

Växel: 0290-77 18 00

Fax: 0290-241 85
Fredag 20 September 2019

Småskalig elproduktion

För att säkerställa god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät gäller vissa tekniska villkor för installation av elproduktionsanläggningar.

Du kan läsa mer om våra villkor här: Installation av produktionsanläggningar PDF (pdf, 455.7 kB)(pdf 456kB)