Hofors Elverk
Elproduktion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor.

Växelriktare

Vid installation för produktionsanläggning för mikroproduktion av sol, vind och vatten, gäller följande för växelriktare.

  • Brytare ska monteras på DC‐ och AC‐sidan om växelriktaren.
  • Växelriktaren måste vara CE‐märkt, följa svenska inställningsvärden enligt SS‐EN 50438 samt Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet‐ALP”.
  • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i mätarskåp.
Inställningsvärden reläskydd (Enligt SS‐EN 50438)

Parameter

Funktionstid (s)

Funktionsnivå

Överspänning steg 1

60

230V + 11%

Överspänning steg 2

0,2

230V + 15%

Underspänning

0,2

230V – 15%

Överfrekvens

0,5

51 Hz

Underfrekvens

0,5

47 Hz

Oönskad ö‐drift

0,15

 
glödlampa