Hofors Elverk
Elstolpar

Du är här

:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor.

Våra anläggningar

Här listar vi information om våra anläggningar och vårt ledningsnät.

Vårt ledningsnät

Lågspänningsledningar (km)

 • Jordkabel 337,2
 • Friledning 79,7

Summa 416,9 km

Högspänningsledningar (km)

 • Jordkabel 66,8
 • Friledning 173,7

Summa 240,5 km

Nätstationer 254 st

 • Mottagningsstationer 2 st
 • Kabelskåp 935 st

Ledning per abonnent 98 m

Våra vattenkraftstationer

Vi på Hofors Elverk äger två vattenkraftstationer. Bergs övre kraftstation, samt Bergs nedre kraftstation.

Bergs övre kraftstations data

 • Fallhöjd: 4,6 m
 • Drivvattenföring: 3,3 m³/s
 • Normalproduktion: 455 MWh/år
 • Installerad effekt: 125 kW

Bergs nedre kraftstations data

 • Fallhöjd: 6,8 m
 • Drivvattenföring: 4,6 m³/s
 • Normalproduktion: 767 MWh/år
 • Installerad effekt: 250 kW
glödlampa