Du är här:

Tillgänglighetsrapport

Hofors Elverk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.hoforselverk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hoforselverk.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@hoforselverk.se
 • ring 0290 – 77 18 50

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Det finns texter med färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande rubrik för uppläsande hjälpmedel.
 • Länknamn är ibland otydliga och det kan vara svårt att förstå sambandet mellan länkar och rubriker.
 • Sök-funktionen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll och det saknas uppmärkta sektioner.
 • Det saknas fokusmarkering för delar av webbplatsen.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut, när det finns sökförslag eller när sökresultat uppdateras.

Oskäligt betungande anpassning

Hofors Elverk åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Hofors Elverk har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. (extern länk) har gjort en oberoende granskning av hoforselverk.se

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.