Du är här:

Våra anläggningar

Här listar vi information om våra anläggningar och vårt ledningsnät.

Vårt ledningsnät

Lågspänningsledningar (km)

 • Jordkabel 337,2
 • Friledning 79,7

Summa 416,9 km

Högspänningsledningar (km)

 • Jordkabel 66,8
 • Friledning 173,7

Summa 240,5 km

Nätstationer 254 st

 • Mottagningsstationer 2 st
 • Kabelskåp 935 st

Ledning per abonnent 98 m

Våra vattenkraftstationer

Vi på Hofors Elverk äger två vattenkraftstationer. Bergs övre kraftstation, samt Bergs nedre kraftstation.

Bergs övre kraftstations data

 • Fallhöjd: 4,6 m
 • Drivvattenföring: 3,3 m³/s
 • Normalproduktion: 455 MWh/år
 • Installerad effekt: 125 kW

Bergs nedre kraftstations data

 • Fallhöjd: 6,8 m
 • Drivvattenföring: 4,6 m³/s
 • Normalproduktion: 767 MWh/år
 • Installerad effekt: 250 kW