Du är här:

Övervakningsplan

En övervakningsplan ska beskriva hur nätföretaget och övriga delar inom koncernen arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elhandelsmarknaden.

Hofors Elverk är ansvariga för att övervakningsplanen följs i det egna bolaget och koncernen. Vi är ansvariga för att identifiera eventuella diskriminerande beteenden gentemot övriga aktörer. Vi är också ansvariga för att utbilda våra medarbetare i dessa frågor.

Varje år tar Hofors Elverk fram en rapport för övervakningsplanen. Rapporten visar vilka åtgärder som tagits och skickas till Energimarknadsinspektionen. Övervakningsplanen är offentlig och informationen är därmed tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Här kan du ladda ner årets rapport för övervakningsplan Pdf, 44.2 kB..