Du är här:

Avtalsvillkor - Nät 2012

Alla rättigheter till NÄT K, N och H innehas av Sveriges Elleverantörer. Avtalet får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som tänker ingå avtal med Hofors Elverk AB om nättjänst.

Alla andra användningssätt som till exempel att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Sveriges Elleverantörers rättigheter.

Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt upphovsrättslagen. Sveriges Elleverantörer har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd.

Avtalen (pdf-format) gäller från och med 2012-04-01 och tillsvidare.