Du är här:

Beredskap - dygnet runt

Vi finns här dygnet runt, alla dagar, för att du alltid ska ha el i ledningarna.

Anmäl strömavbrott eller annat elfel på våra anläggningar.

Felanmälan dygnet runt: 0290-77 18 50

Notera att du vid elfel på din egen anläggning ska kontakta din elinstallatör. Se vår driftinformation för kända störningar.