Du är här:

Vad gör Hofors Elverk?

Hofors Elverk AB är ett aktiebolag som dagligen ser till att våra kunder får leveranser av elenergi med hög tillgänglighet.

Energi med hög tillgänglighet? Det kanske låter konstigt, men det är egentligen ganska enkelt! När du köper el-energi via din el-leverantör, distribuerar vi på Hofors Elverk den över vårt nät. Nätet underhålls och förnyas kontinuerligt av vår egen personal. Vi ser till att våra ca 6 700 kunder får leveranser av elenergi med hög tillgänglighet.

Hofors Elverk ägs till 100 procent av Hofors Kommunhus AB. I koncernen ingår Hoforshus AB, Hofors Elverk AB och Hoåns Kraft AB. Hofors Kommunhus AB är ett av Hofors kommunfullmäktige helägt aktiebolag och utgör moderbolag i koncernen.

Vår verksamhet finansieras av nätavgifter och intäkter från entreprenadverksamheter. Exempelvis har vi som uppdrag av Hofors Kommun att sköta om gatubelysningen efter kommunens vägar. Vi äger också två små och förvaltar tre stycken vattenkraftverk. 

För att ge dig och våra övriga kunder den bästa servicen samarbetar vi med Gävle Energis kundtjänst. Tveka inte att kontakta kundtjänst om det är någonting du vill ha hjälp med.