Anmälan vid installation av produktionsanläggningar

Vid installation av produktionsanläggningar för mikroproduktion av sol, vind och vatten, ska anmälan ske.

Anmälan ska ske via foranmalan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Installationstyp

Vid anmälan skall istallationstyp anges som "Småskalig produktion".

Uppgifter som ska lämnas

Föranmälan och bilaga "Föranmälan mikroproduktion" ska vara komplett ifyllda. Exempel på uppgifter som ska lämnas vid anmälan för installation av produktionsanläggningar är:

  • Växelriktare, fabrikat och modell.
  • Antal faser för växelriktaren, 1‐fas eller 3‐fas.
  • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).
  • Produktblad och typprotokoll kan bifogas under ”Bilagor” som pdf.