Du är här:

Innan du felanmäler ett elavbrott

Det finns ett par enkla saker som du själv kan kontrollera innan du anmäler ett elavbrott till oss. För att vara på den säkra sidan, gå igenom följande checklista innan du felanmäler.

Är även grannarna utan el?

Om dina grannar har el eller om det lyser i trapphuset är det troligen fel i din egen anläggning. Kontrollera då din elcentral. Ser det ut att vara strömlöst även hos grannar kan det bero på ett fel i elnätet.

Är din fastighet helt eller delvis utan el?

Det går ofta att undersöka vad som orsakat felet genom att titta i elcentralen.

Kan en säkring ha löst ut?

  • Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.
  • Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig.
  • Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

Kan huvudströmbrytaren ha slagits ifrån?

Kontrollera att strömbrytaren är i tillslaget läge.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning.

Lyser displayen på elmätaren?

  • Indikerar mätarens display att alla faser finns? (L1, L2, L3)
  • Om mätarens faser lyser så har du troligtvis el till din anläggning och felet finns sannolikt efter elmätaren, det vill säga i din egen elanläggning eller utrustning.
  • Om någon av faserna har slocknat finns det troligen ett fel. Kontrollera då dina egna säkringar.

Om du är fortsatt helt eller delvis strömlös efter att ha felsökt din egen anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss.

Om du har en annan elnätsleverantör är det dit du ska vända dig för information om eventuellt avbrott.