Du är här:

Jag vill gräva / utföra markarbete

Har du tänkt gräva eller utföra markarbeten? Då finns det vissa saker du bör tänka på först.

Beställ ledningsanvisning på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma regler EL-TELE vid markarbeten

  • Schaktning med grävskopa eller borrning i närheten av befintligt ledningsstråk skall utföras med största försiktighet. Om inget annat meddelats gäller grävnings-förbud 1 meter utanför ytterkant på ledningsstråket. Lokala bestämmelser kan innebära andra avstånd.
  • Friläggning av och återfyllning över ledning (kabel) får endast utföras efter ledningsägarens anvisningar. Flyttning av ledning får endast utföras av ledningsägarens personal. Ledningen skall förses med skydd och eventuellt stöd.
  • Vid konstaterad eller misstänkt skada ska du genast kontakta tänkbara ledningsägare. Stanna kvar och bevaka! Om personskada uppstått behöver du larma ambulans!

OBS! En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG! Rör den inte och gå inte nära den!